Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αργιθέας

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 28-11-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα: 1ο
Εισήγηση για  έγκριση  προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ.  του Δήμου  οικονομικού έτους 2017.

Θέμα: 2ο
Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνη αγοράς παραβόλων για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων έργου των πρώην Δήμων και της Κοινότητας στον Δήμο Αργιθέας.

Θέμα: 3ο
Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνη αγοράς παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου.


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ  στις  28-11 -2016  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θέμα: 1ο
Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. του Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος


Total
0
Shares
Previous Article

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Next Article

Εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου Τριτέκνων Καρδίτσας


Total
0
Share