Συνεδριάζει το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων  συνεδριάσεων   (23-06-2016).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπόδειξη εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER  της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 2014-2020.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή νέου συμφωνητικού μισθώσεως του ακινήτου ιδιοκτησίας του Επιμελητηρίου στην οδό Ν. Πλαστήρα 12, με την «Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης ενάντια στην Πρόσληψη».
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην «Παυσιλιπούπολη» , εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καρδίτσας για την περίοδο των Χριστουγέννων.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση της «15ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας».
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Οικονομικές ενισχύσεις Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας.
  7. Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (οφειλές στην Εφορία- Ασφαλιστικά Ταμεία- Τράπεζες).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξουσιοδότηση της ΔΕ για τη διαχείριση μικρών ποσών , με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή της χορηγίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας.
  10. Διάφορα- Προτάσεις.

Ο Πρόεδρος
ΒΥΡΩΝ ΠΑΠΠΑΣTotal
0
Shares