Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

Επιμελητήριο Καρδίτσας: Άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «ΝΤΑΝΙΕΛ» - Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από πλημμύρες - Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην 87η Δ.Ε.Θ. - Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Ειδική εκδήλωση με θέμα την Πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου και την προστασία των στεγασμένων επιχειρήσεων - Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Σ Ε    Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Παρακαλείστε όπως στις  25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, να συμμετάσχετε, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης  (29-6-2023).
  2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κειμένου-σύμφωνη γνώμη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για την επέκταση έως 31/12/2023 της συμφωνίας της Κ.Ε.Ε.Ε. με τον ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων-η Αυτοδιαχείριση για τα πνευματικά δικαιώματα και την άδεια χρήσης δημόσιας μουσικής στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης.

Εισηγητής :  Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την παρουσίαση στα μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας που               δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης, των όρων και της διαδικασίας       ένταξης  των επιχειρήσεων τους στη συμφωνία της Κ.Ε.Ε.Ε. με την «Αυτοδιαχείριση».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

  1. 5. Συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με ενέργειες του Επιμελητηρίου Καρδίτσας αναφορικά με τις εξελίξεις στη ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας, το μέλλον  και την αξιοποίησή της .

Εισηγητής : Γεώργιος Κατσίκης, Μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

  1. 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποστολή ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις-

μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας σχετικά με  καταγραφή εντυπώσεων και απολογισμό αναφορικά με τη διοργάνωση του  «ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ» και

την υποβολή  προτάσεων -ιδεών για  τον προγραμματισμό  παρόμοιων μελλοντικών

εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Πέτρος Παπαδάκος ,  Μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

  1. 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποστολή επιστολής στο Υπουργείο

Ανάπτυξης και στην Κ.Ε.Ε.Ε. με πρόταση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για

αναβολή των Επιμελητηριακών εκλογών το έτος 2023 λόγω πολλαπλών

συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

  1. Διάφορα.

  Ο Πρόεδρος και α.α.
  Ο Β΄  Αντιπρόεδρος 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ

Total
0
Shares