Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Μουζακίου την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας Δήμος Μουζακίου:

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Μουζακίου την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 27η  Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Β΄ τριμήνου 2023

Εισηγητής : Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

2 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 34/2023 απόφασης ΝΠΔΔ: «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Καραμπέκου Μαρία

4 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δημοπράτησης του αριθμ 17 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αγγελάκη Αποστολία

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανανέωσης μίσθωσης του αριθμ 14 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αγγελάκη Αποστολία

5 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΠ ΤΚ ΚΡΑΝΕΑΣ)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αγγελάκη Αποστολία

6 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8 ΚVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41606471-01 ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αγγελάκη Αποστολία

7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αγγελάκη Αποστολία

8 Απαλλαγή της ΔΕΥΑ Μουζακίου από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Εισηγητής: Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης

9 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μουζακίου»

Εισηγητής: Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης

10 Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας οδού ΤΚ Οξυάς» (Α.Μ: 08/18).

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

11 Περί παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (Α.Μ: 03/22)

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

12 Περί παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 02/20)

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

13 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 03/23

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

14 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 19/21)

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

15 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μουζακίου»

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

16 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Σύνταξη Διαχειριστικής μελέτης δάσους Πευκοφύτου»

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

17 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ιδιωτικού ακινήτου την Κοινότητα Γελάνθης  (Αίτηση Κούτσικου Βασιλική).

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

18 Καθορισμός κέντρων οικισμών Τ.Κ. Οξυάς

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

19 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξέτασης αίτησης Γκέκα Αποστόλου  

Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών.Υπηρεσιών, κ. Φούκας Βασίλειος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
0
Shares