Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου - Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας & κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2024. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για παραχώρηση γηπέδων. (Εισηγητής: Ποδηματά Ιωάννα, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογήαντιπροσώπων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού. (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση τωναποφάσεων 174/2019 και 87/2023 σχετικά με τραπεζικές εξουσιοδοτήσεις. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση των αποφάσεων 49/2021 και 129/2023σχετικά με τραπεζικές εξουσιοδοτήσεις. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση 87/2022 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με δωρεάν αορίστου χρόνου παραχώρηση χώρου στο κτήριο του πρώην δημαρχείου ΝεβρόποληςΑγράφων στην Τ.Κ. Πεζούλας για την δημιουργία πολυδύναμου Κέντρου Υγείας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση/συμπλήρωση της 24/2024 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Μπράσκα» πλησίον οικείας Καραμαγκιόλα Χρήστου. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αμοιβής για εξειδικευμένο δικηγόρο για την αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης περιβαλλοντικής αδειδότησης του αιολικού σταθμού «Ζυγουρολίβαδο-Παλιό Μανδρί». (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος).
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αμοιβής για εξειδικευμένο δικηγόρο για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά της απόφασης περιβαλλοντικής αδειδότησης του αιολικού σταθμού στη θέση Τράχηλος στο όρος «Ζυγουρολίβαδο». (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος).
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση άποψης για την απαγόρευση βοσκής στο «Δημοτικό Δάσος Μορφοβουνίου» για τη διαχειριστική περίοδο 2024-2033. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση του Περιβαντολογικού Κέντρου Νεοχωρίου στο νεοσύστατο σύλλογο «Μανιτάρια των Αγράφων» για πραγματοποίηση εκδήλωσης. (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ).

  Η Πρόεδρος

Σκούφη Βασιλική
Total
0
Shares
Previous Article
kinigi troufas kalampaka

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Next Article
karditsa protathlima antisferisis

Στην Καρδίτσα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κ21