Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 22 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης   (24-9-2020).
  2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δημιουργία (άνοιγμα) λογαριασμού για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου που επλήγησαν από τον «ΙΑΝΟ»

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανακαθορισμό (μείωση) συνδρομών επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητήριου για το έτος 2021, λόγω της καταστροφής που υπέστησαν οι επιχειρήσεις από τη θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» που έπληξε το νομό μας.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προτάσεις για ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, για τις επιχειρήσεις του ν. Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «ΙΑΝΟ»

Εισηγητής: : Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων συλλόγων.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Διάφορα

Ο Πρόεδρος

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης της Ελληνικής Κυβέρνησης: e:presence.gov.gr (σχετική η αριθ. 429/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών και Επικρατείας και η αριθ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιος).

Θα σας αποσταλούν σχετικές οδηγίες για τη σύνδεσή σας στην παραπάνω υπηρεσία τηλεδιάσκεψης.
Total
0
Shares