Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Ειδική εκδήλωση με θέμα την Πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου και την προστασία των στεγασμένων επιχειρήσεων - Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου (Ηρ. Πολυτεχνείου 3, οροφ. 3) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων.
 2. Ενημέρωση εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση της «EXPO THESSALY 2022» (συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου ως Εκθέτες, εγκαίνια, λειτουργία, φιλοξενία προσκεκλημένων, λοιπές λεπτομέρειες).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή της συνδρομής του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2021 στην Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) σύμφωνα με την παραγρ.2 του άρθρου 85 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ.171/Α/13-11-2017) και την Υπουργική Απόφαση 11347/29-1-2019.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή οικονομικής ενίσχυσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2021 α) προς την Γενική Συνομοσπονδία Επαγ/τιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 75 του Ν. 4497/2017(ΦΕΚ.171/Α/13-11-2017) και β) προς την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου  και Επιχειρηματικότητας  (Ε.Σ.Ε.Ε..) σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 75 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ.171/Α/13-11-2017).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή οικονομικής ενίσχυσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2021 προς: 1)Τον Σύνδεσμο Βιομηχανίων Θεσσαλίας -Κεντρικής Ελλάδος 2) Τον Σύνδεσμο θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων 3)Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και 4) Τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με τις παραγράφους 2δ και 4 του άρθρου 75 του ν.4497/2017(ΦΕΚ.171/α/13-11-2017).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή οικονομικής ενίσχυσης έτους 2021 ( παραγρ. 2α,άρθρου 75 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. 171/Α/13-11-2017) στον   Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ν. Καρδίτσας για παροχή οικονομικής ενίσχυσης από το Επιμελητήριο Καρδίτσας.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες καθαρισμού και περίφραξης του χώρου τον Καπναποθηκών Καρδίτσας.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 των μελών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με το ΚΕΚ «ΒΑΪΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ -ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» .
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 των μελών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με το ΚΕΚ- εκπαιδευτικό όμιλο  ΙΚΕ «ΕΥΡΩΪΔΕΑ»
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 των μελών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με το Κ.Δ.Β.Μ.  «ΔΙΑΣ» ΕΠΕ.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 των μελών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με το ΚΕΚ «ΠΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ».
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου με δικό του περίπτερο στη θεματική Έκθεση «Thematic Tourism Expo & Food Festival» που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Λαμίας από 20-23/10/2022.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας α) Στην  τελετή εγκαινίων της «11ης Εμποροβιοτεχνικής Εκθεσιακής Δραστηριότητας  Πιερίας -Κατερίνης» στις  23/9/2022  στην Κατερίνη και β) Στη διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.Ε. που θα γίνει  στην Κατερίνη στις 23 και 24/9/2022.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας & Ευρυτανίας για οικονομική συμβολή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας σε πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων σύμφωνα με τις από 23/8/2022 και 30/8/2022 αιτήσεις της Ένωσης.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επισκευή επίπλων στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου .
 18. Διάφορα.Total
24
Shares