Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Δήμος Μουζακίου: Αρχίζει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κατάθεση δικαιολογητικών για ένταξη - Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Παμίσου - Δήμος Μουζακίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 3054/07-04-2023 αίτηση της εταιρείας ΑΗΒ GROUP
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων για πυροπροστασία
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των ¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ¨ και ¨ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ¨
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών.
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.  (Αποδοχή χρηματοδότησης)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ( Β΄ χρηματοδότηση )
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 30/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.  (Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 31/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.  (Έγκριση ΟΠΔ έτους 2023)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων  κίνησης λογαριασμών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ » (Α.Μ: 08/18).
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ» (Α.Μ: 07/18).
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου
Εισηγητής: Προϊσταμενος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας ΒασίληςTotal
0
Shares