Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00

Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου για την υδροδότηση της Δρακότρυπας - συν. Τριγώνας - Πουλαίϊκα - Κεραμαριό

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την   22η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ) του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2 Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων Νομού Καρδίτσας 

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μουζακίου για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ”

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

7 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

8 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

9 Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι’ αυτεπιστασίας δημοσίων δασών

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

10 Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/82

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

11 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

12 Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

13 Περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

14 Περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

15 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

16 Εξουσιοδότηση ταμία και της αναπληρώτριας αυτής για την χρήση κωδικών e-banking στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, υποκατάστημα Μουζακίου και στην Τράπεζα Πειραιώς, κατάστημα Καρδίτσας

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

17 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

18 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

19 Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

20 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

21 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό προθεσμίας παράδοσης της διοίκησης και διαχείρισης των ενοριακών κοιμητηρίων

Εισηγητής: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

22 Εκμίσθωση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης της Δ.Κ. Χάρματος του Δήμου Μουζακίου καθώς και της αποθήκης που υπάρχει κάτω από αυτή

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

23 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.

Εισηγητής: ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

24 Ορισμός εκπροσώπων για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ ΑΕ 

Εισηγητής: ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Μουζακίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ)

Εισηγητής: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων στην Π.Ε. Καρδίτσας

Εισηγητής: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών γνωμοδότησης & παραλαβής προμηθειών & εργασιών  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εισηγητής: ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Οξυάς

Εισηγητής: ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ
Total
0
Shares
Previous Article
Χρ. Τριαντόπουλος με Δήμαρχο Κιλελέρ: Καταβλήθηκαν από το Δήμο 387.000 ευρώ σε δικαιούχους για την κάλυψη της οικοσκευής από την πλημμύρα ‘Elias’

Χρ. Τριαντόπουλος με Δήμαρχο Κιλελέρ: Καταβλήθηκαν από το Δήμο 387.000 ευρώ σε δικαιούχους για την κάλυψη της οικοσκευής από την πλημμύρα ‘Elias’

Next Article
kouretas ktinotrofoi Magnisias

Συνάντηση Δημήτρη Κουρέτα με αγρότες και κτηνοτρόφους της Μαγνησίας 

Related Posts