Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

dimarheio Mouzakiou Mouzaki

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 28η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση σύμβασης μίσθωσης των αριθμ. 1 & 36 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Μουζακίου και επαναδημοπράτηση αυτών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αναψυκτηρίου στον περιβάλλοντα χώρο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο του «ΚΑΣΤΡΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» της Τ.Κ. Φαναρίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 29-08-2022 Πρακτικού της Επιτροπής γνωμοδότησης καταστροφής- μετασκευής κινητών πραγμάτων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο του ερανικού λογαριασμού  του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πούπης ΝικόλαοςTotal
12
Shares

Total
12
Share