Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
  (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του Τελλογλείου Ιδρύματος.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτήματος επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας.
  (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ για έκφραση γνώμης επί επέμβασης για το έργο κατασκευής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδών (ΦΟΠ) στην Τ.Κ. Νεοχωρίου.
  (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
Total
0
Shares