Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Δ. Λίμνης Πλαστήρα Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Αναβολή εκδηλώσεων - Έκκληση στους δημότες για Αιμοδοσία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας & κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τρίμηνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τρίμηνου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 2.780,00 € της Α’ κατανομής έτους 2024 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση των αποφάσεων 128/2023 και 130/2023.
  (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου τουριστικής προβολής Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2024.
  (Εισηγητής κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.
  (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγορά ακινήτου (οικοπέδου) για την κατασκευή πλατείας στον οικισμό Καλύβια δημοτικής κοινότητας Πεζούλας και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Μπράσκα» πλησίον οικείας Καραμαγκιόλα Χρήστου.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στη θέση Ράφηνα – Αγία Μαρίνα – Μέγα Ρέμα. Α.Φ. 14/2023.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.
  (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τoν ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων μετόχων στη Γενική Συνέλευση της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε.).
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 09/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (επιΝΟΗΣΗ).
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης με Internet Καρβασαρά.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ» Α.Φ. 5/2022.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ΟΥ ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» ΕΡΓΟ 9.2022.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής της απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης του έργου ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΤΕΦΑΝΙ” ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Β ΦΑΣΗ προυπ/σμού 255.000,00 €, και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)Total
0
Shares
Previous Article
Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 - Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Επιμελητήριο Καρδίτσας: Ημερίδα για την δημόσια εκτέλεση μουσικής από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης - Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 - Επιμελητήριο Καρδίτσας: Άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «ΝΤΑΝΙΕΛ» - Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από πλημμύρες - Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην 87η Δ.Ε.Θ. - Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Ειδική εκδήλωση με θέμα την Πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου και την προστασία των στεγασμένων επιχειρήσεων - Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Next Article
Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αργιθέας Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Related Posts

diavrwseis anaxwmata Telios
Διαβάστε περισσότερα

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Τέλιου σε έργα αποκατάστασης αναχωμάτων από διαβρώσεις

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Τέλιου σε έργα αποκατάστασης αναχωμάτων από διαβρώσεις Αυτοψία σε έργα αποκατάστασης…