Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου - Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

 • Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος, κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση/συμπλήρωση του τεχνικού προγράμματος του δήμου, έτος 2023. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος, κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τρίμηνου (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος, κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2023: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5.869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2022. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  έργων του Δήμου μας. (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης: «α) Κήρυξη του 2023 Έτους Τιμής και Μνήμης του Ολοκαυτώματος των κοινοτήτων Λίμνης Πλαστήρα από τους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές το 1943, β) Χαρακτηρισμός του 2023 έτους Ειρήνης, Συμφιλίωσης και Εθνικής Ομοψυχίας» (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος)
 9. Συζήτηση και έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μ.Π.Ε, για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 1,57 MW, στην Τ.Κ. Καρίτσης, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην Τ.Κ. Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων στην Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (Εισηγητής: Παναγίωτης Νάνος, Δήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΛΑΚΤΗΣ (μελέτη με αρ. Ε. 22/2022) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 42/2020. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 2/2020. (Εισηγητές: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος και κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ» ΕΡΓΟ: 10/2022. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ, ΡΑΧΩΝ, Α.Φ. :19 /2020. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΑΜΠΕΡΟΥ, Α.Φ.: 40/2020. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τιμής έναρξης δημοπρασίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών. (Εισηγητές: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος και κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Πεζούλας για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Μοσχάτου. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητές: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος και κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση σε κοινή χρήση των ιδιοκτησιών των Ξυνόγαλου Β. Αποστόλου, Ξυνόγαλου Αθανάσιου και Ξυνόγαλου Κ. Αποστόλου. (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς
Total
0
Shares
Previous Article
Επίσκεψη της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ζέττας Μακρή στην ΠΔΕ Θεσσαλίας

Επίσκεψη της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ζέττας Μακρή στην ΠΔΕ Θεσσαλίας

Next Article
setter skilaki adespota

Περίθαλψη νεογέννητων αδέσποτων