Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2021.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
  (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 3.700,00 € της Δ’ κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Μορφοβουνίου, Μοσχάτου και Νεοχωρίου
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση γνώμης επί επέμβασης για έργο κατασκευής από τον ΔΕΔΔΗΕ δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση Φ/Β πάρκου στην Τ.Κ. Μοσχάτου.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νάνου Σπυρίδωνα του Βασιλείου.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2023.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


Total
0
Shares