Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας Σώματος, με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα ciscowebex) στις 19-4-2022, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 5.00’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2022
  (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022
  (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α’ τριμήνου 2022
  (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης του κ. Παππά Θωμά κατά της υπ’αριθ. 243/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγνώριση δρόμου στο ΟΤ 374α
  (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης του αγροτεμαχίου “Λιβάδι 4” της Κοινότητας Καλλιθήρου και επανεκμίσθωσή του
  (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση ή μη της αριθ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022
  (εισ.: πρόεδρος επιτροπής Ηλ. Σχορετσανίτης)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή βοηθήματος σε οικογένεια που διαμένει στο Δήμο Καρδίτσας
  (εισ: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου έναντι Νοσοκομείου Καρδίτσας στην περιοχή εργατικών κατοικιών
  (εισ: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)
Total
0
Shares