Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, στις 20-02-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: 1o Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας »
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
Θέμα: 2ο
Έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
Θέμα: 3ο
Τροποποίηση Της Απόφασης 91/2018 περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 4ο
Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 5ο Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 6ο Περί προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2023 στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Πατσιαούρα Γεωργίου  του Κωνσταντίνου   για  χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Σπηλιά  Τ.Κ. Ανθηρού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 8ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ.  Χρυσαφόπουλου Κων/νου    για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( A΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας με το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
Θέμα: 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου: «Βελτίωση δίκτυών ύδρευσης οικισμών  Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ««Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας”»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 13ο Περί έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό – εκκλησιαστικό & Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού», Ετησίου προγράμματος δράσης 2023, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
Θέμα: 14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας ΗλίαςTotal
0
Shares
Previous Article
Ετήσιο Μνημόσυνο Ηλία Μπρέλλα Εξάμηνο Μνημόσυνο Ηλία Μπρέλλα 40ήμερο Μνημόσυνο Ηλία Μπρέλλα - Αύριο Δευτέρα η κηδεία του 20χρονου Ηλία Μπρέλλα στον ΙΝ Αγίου Νικολάου Μαυρομματίου

40ήμερο Μνημόσυνο Ηλία Μπρέλλα

Next Article
Σε ημερίδες κλειστού στίβου οι αθλητές του Φωκιανού Καρδίτσας

Σε ημερίδες κλειστού στίβου οι αθλητές του Φωκιανού Καρδίτσας

Related Posts