Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου – Τα θέματα της συνεδρίασης

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου - Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου – Τα θέματα της συνεδρίασης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος για τους εργαζομένους του προγράμματος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Μαυρομματίου και Μαγουλίτσας για χρήση από το ΚΔΑΠ Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ »
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 180/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη ΑποστολίαTotal
0
Shares