Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών και πλανόδιου) (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος Δημοτικού δάσους Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τυχόν μεταβολές στους οικισμούς του Δήμου κατά την περίοδο 2011-2021. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  7. Συζήτηση σχετικά με αίτημα δημοτικών συμβούλων αναφορικά με δημοτικά τέλη. (Εισηγητής: κ. Τσιαντής Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69, 266 και 267 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε στο Δημαρχείο του Δήμου σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30. Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος ΘωμάςTotal
0
Shares
Previous Article

Επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Δήμο Μουζακίου και αυτοψία στον «Ιανό-πληκτο» Πάμισο

Next Article
Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας

Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης προς την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, για την δημιουργία δημόσιας Δομής Περίθαλψης και Φιλοξενίας Ηλικιωμένων και Αναπήρων στη ΣκιάθοTotal
0
Share