Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αργιθέας

Δήμος Αργιθέας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αργιθέας

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Τετάρτη 20-04-2022 και ώρα 13:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα:  1ο 4η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  τροποποίησης πρ/σμού, αποδοχή  και κατανομή  συμπληρωματικής πίστωσης  2.650,00 €   και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  δαπανών θέρμανσης  των Σχολείων έτους 2022 (Συμπληρωματική  Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
    Θέμα:  3ο Αποδοχή Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα
        Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
        Θέμα:  5ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 ΜW στη θέση «Σπιτάκι» στη Δ.Ε. Αργιθέας και Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Π.Ο.Α.Σ. για παραχώρηση αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ.   Παπαδήμας Ηλίας
     Θέμα:  7ο Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανώνυμων οδών στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ.  Ανδρέας Στεργίου
     Θέμα:  8ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με άνοιγμα λογαριασμού για έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» .
Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  9ο Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Αετοχωρίου του Δήμου Αργιθίεας στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. – COSMOTE
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Total
0
Shares