Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μουζακίου για την ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 14/2021 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ περί αλλαγής ιδιοκτητών από τη δαπάνη διακλάδωσης-σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δυτικής Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης, στην οποία υφίσταται εν λειτουργία υδρευτική γεώτρηση, στη ΔΕΥΑΜ
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Κρανέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2021
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ενίσχυση δικτύου στη θέση Τριγώνα Δρακότρυπας
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονοματεπωνύμου εγγυητή σε συμφωνητικό μίσθωσης του αριθμ. 2 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονοματεπωνύμου μισθωτή σε συμφωνητικό μίσθωσης της Τ.Κ. Μαγουλίτσας
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκών αγορών)
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’):Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
36
Shares