Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, του άρθρου 163 ν.3463/2006 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε ειδική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ως μέσο τηλεδιάσκεψης θα γίνει χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο πρόσκληση σύνδεσης και σχετικές οδηγίες.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση-συμπλήρωση της απογραφής έναρξης με την εγγραφή ακινήτων (κτίσμα και οικόπεδο) στο Μητρώο Παγίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στον Σύνδεσμο με την επωνυμία ‘’Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)’’, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου, ορισμός των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και ανάκληση της προηγούμενης 245/2019 σχετικής απόφασης.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς Πρόεδρος Δ.Σ.)


 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.830,00 € της Α’ κατανομής έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Πεζούλας για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)

Ως μέσο τηλεδιάσκεψης θα γίνει χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο πρόσκληση σύνδεσης και σχετικές οδηγίες.Total
0
Shares
Previous Article
Drive through Rapid testings

Στη Δημοτική Αγορά rapid tests για τον κορωνοιό – Από Δευτέρα επιστρέφουν στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας

Next Article
Βρεφονηπιακός σταθμός ΟΑΕΔ Καρδίτσας – Συμπληρωματικές εγγραφές

Βρεφονηπιακός σταθμός ΟΑΕΔ Καρδίτσας – Συμπληρωματικές εγγραφέςTotal
0
Share