Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

.

Σήμερα Δευτέρα 7/5/2018 και ώρα 12:30μ.

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 7-5-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” (εισ.: κ. Δήμαρχος)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Β’ κατανομή έτους 2018) (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την κατάρτιση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Δήμο Καρδίτσας» (εισ.: Β. Ανυφαντής)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών Δ.Ε Ιτάμου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύνδεσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων (επί της οδού Α/φών Ζαφειροπούλου) με το δίκτυο Φυσικού Αερίου (εισ.: Νικ. Καμινιώτης)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε (11 Μαϊου) και στο κοινό Συνέδριο της Κ.E.Δ.Ε και της ΕΝ.ΠΕ (12 Μαϊου) (εισ.: αντιδήμαρχος κ. Γ. Γούλας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ
Total
0
Shares