Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης για συνεδρίαση καθώς με την 1490/20-04-2018 πρόσκληση δεν επετεύχθη απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 249.600,00 € από κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 250.000,00 € από χρηματοδότηση του Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 200.000,00 € από επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης Νεράιδας την κατασκηνωτική περίοδο 2018. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αίτησης και αποδοχή χρηματοδότησης (ποσό: 5.000,00 €) στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αίτησης και αποδοχή χρηματοδότησης (ποσό: 205.000,00 €) στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου – Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ» (Α.Μ. 05/2017). (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ποδηλατοδρόμων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου «Διασύνδεση περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό αιτήσεων θεραπείας της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμβιβαστική πρόταση εξώδικης επίλυσης διαφοράς. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών αποδοχής χρεωστικών και πιστωτικών καρτών (POS). (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι». (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2018. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Όμιλο “Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας” της Εαρινής Συνάντησης Μανιταροφίλων  στην Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την πραγματοποιηθείσα συνάντηση εργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα με θέμα τους μικρούς ορεινούς Δήμους της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή ηλεκτροδότησης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του οικισμού ¨Καλύβια” στην Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης του κ. Μπαλταδώρου Απόστολου του Γεωργίου σχετικά με κατασκευή ταφικού μνημείου. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστου Όλγα


ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑTotal
0
Shares