Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 26η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκποίησης οικοπέδου στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιούμας Δημήτριος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης-υπόδυσης και λοιπών υφασμάτινων υλικών
Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Καλλιώρας Θωμάς

4. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών του Δήμου που έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού λογιστή
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκ νέου δημοπράτησης των αριθμ. 6, 7 και 8 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Σεισμοπλήκτων Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί για την αλλαγή ονοματεπώνυμου μισθωτή στο συμφωνητικό μίσθωσης
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί για την αλλαγή ονοματεπώνυμου μισθωτή στο συμφωνητικό μίσθωσης
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

16. Χαρακτηρισμός Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Κρανιάς και Μαγούλας
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί πρόσληψης υδρονομέων έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

20. Περί διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου-καταστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ”
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

21. Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ” οικ. έτους 2018
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα”
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα Ελένη

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα”
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα Ελένη

24. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Όμβριων Λαζαρίνας» (Α.Μ. 12/12)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Όμβριων Αγναντερού» (Α.Μ. 20/13)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Γελάνθης» (Α.Μ. 26/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

27. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Οικισμού Μαγούλας» (Α.Μ. 02/16)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Παλαιοχωρίου » (Α.Μ. 19/13)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Λιθεπίστρωση κεντρικού δρόμου οικισμού Φαναρίου » (Α.Μ. 03/13)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

30. Χορήγηση 11ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Μουζακίου- Καραϊσκάκη – Μαυρομματίου»
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Επισκευή εξωστών και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων κτιρίου δημοτικού καταστήματος Μουζακίου» (Α.Μ. 17/16)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Κατασκευή συστήματος άρδευσης Κ.Χ. Μουζακίου» (Α.Α. Τ.Π. 54/17)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 16/16)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Total
0
Shares