Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 163 ν.3463/2006 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου (Αναψυκτηρίου) στη θέση Λειβάδι Τ.Κ. Πεζούλας» (Α.Μ.25/2013) (Εισηγητής: Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Μοσχάτου» (Εισηγητής: Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας )

4. Συζήτηση και λήψη απόφαση για παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Νομιμοποίηση Ξενώνα Φυλακτής» (Εισηγητής: Γιαννακού Ευαγγελία, πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας )

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός επαρχιακών-δημοτικών οδών μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου». (Εισηγητής: Γιαννακού Ευαγγελία, πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας )

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση λειτουργικότητας περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού κέντρου Κερασιάς» (Εισηγητής: Γιαννακού Ευαγγελία, πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας )

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση «Τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων» του Δήμου. (Εισηγητής: Γιαννακού Ευαγγελία, πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2015. (Εισηγητής: Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής. (Εισηγητής: Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 138/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Θέου Απόστολου του Ιωάννη για μείωση μισθώματος του αναψυκτηρίου της Πλαζ Πεζούλας. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Χαραλαμπίδη Δημήτριου για μείωση μισθώματος του ακινήτου (κατάστημα) στη θέση ΄΄Αλώνω΄΄ στην Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έξοδα κίνησης υπαλλήλων (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 231/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτηση του κ. Παΐση Δημήτριου. (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Παΐση Δημήτριου του Βασιλείου για την αστυνόμευση της περιοχής. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Χρηστάκη Νικόλαου του Απόστολου για τοποθέτηση κολόνας δημοτικού φωτισμού και φωτιστικού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Βασιλείου Γεώργιου για τοποθέτηση φωτιστικού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Βαΐτση Φωτεινής του Αποστόλου για διαγραφή οφειλής. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος
Total
0
Shares