Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Φαναρίου, την 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. Εξέταση αίτησης ΑΗΒ GROUP
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Πρόσληψη είκοσι ατόμων για έκτακτες ανάγκες έως πέντε ημερομίσθια μηνιαίως έκαστος
Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση “Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στη θέση ρέμα Κερασιώτικο, του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Αδερφοποίηση του Δήμου Μουζακίου με την Ένωση Κοινοτήτων της περιοχής Pontgibaud Sioule et Volcans της Γαλλίας
Εισηγητής: Δήμαρχος

6. Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Ελλάδος γεύση (Ταξίδι στην Ελλάδα)
Εισηγητής: Δήμαρχος

7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μουζακίου για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε). Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος

8. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουζακίου και ορισμός νέου Προέδρου
Εισηγητής: Πρόεδρος

9. Συμμετοχή αιρετών στο Θεματικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος

10. Ακύρωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Δήμου μας
Εισηγητής: Πρόεδρος

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών
Εισηγητής: Πρόεδρος

12. Ανάκληση της αριθ.4/2017 απόφασης του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη για την τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού στην Τοπική Κοινότητα Οξυάς στη θέση Προφήτης Ηλίας.
Εισηγητής: Τόλια Σοφία

13. Τακτική Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

15. Προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

16. Έγκριση την με αριθμό 25/2017 απόφαση της (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ)
Εισηγητής: Φραγκόπουλος Δημήτριος

17. Έγκριση την με αριθμό 7/2017απόφαση του ΝΠΔΔ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Ρούσα Ελένη

18. Ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου Μουζακίου (Δ.Β.Μ.)
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

19. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης του έτους 2017
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POPUP ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 31/15
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

21. Έγκριση της μελέτης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 21/16)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (Α.Μ. 17/14)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

23. Καθορισμός Δημοσίων συμβάσεων που θα υλοποιηθούν με απευθείας ανάθεση
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

24. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη, με απευθείας ανάθεση, αναδόχου Δημοσίων συμβάσεων
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ» Α.Μ. 08/14
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-Η/Μ» (Α.Μ. 20/12)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

27. Συμπλήρωση ΦΟΠ(Φωτισμός Οδών & Πλατειών) στην Τ.Κ.Μουζακίου
Εισηγητής: Γκινής Επαμεινώνδας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Total
0
Shares
Previous Article

Η Δράση για τη Δήμητρα/Απόλλων το περασμένο Σαββατοκύριακο

Next Article

Ο ανεμολογικός ιστός Οξυάς και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Total
0
Share