Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 22η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. Έγκριση της αρ.58/2016 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου για λήψη δανείου
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Έγκριση της αρ.05/2017ΑΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου για επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για τη λήψη δανείου
Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017
Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Έγκριση απολογισμού -ισολογισμού Κληροδοτήματος Αθ. Ανδρέου οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

5. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αθ. Ανδρέου οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

6. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος Δημήτρης

8. Έγκριση αμοιβής Προέδρου της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΜ.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος Δημήτρης

9. Περί ανανέωσης μίσθωσης καταστημάτων
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

10. Τροποποίηση της 280/2016 ΑΔΣ ως προς το άρθρο 15 του Κανονισμού λειτουργίας Ε.Ι.Ν.
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

11. Αναμόρφωση του προϋ/σμού του έτους 2017
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

12. Διακοπή μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση Κάστρο Φαναρίου
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

13. Χαρακτηρισμός Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

14. Ορισμός ορκωτού λογιστή
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

15. Περί διαγραφής χρεών
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

16. Εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση Κάστρο Φαναρίου
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

17. Έγκριση εκδηλώσεων – Ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς

18. Αποδοχή – Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
Εισηγητής: Μπαλατσός Αθανάσιος

19. Διακοπή μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην τοπική κοινότητα Φαναρίου
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

20. Μεταβίβαση υδροληψιών στον ΤΟΕΒ Κρανέας
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

21. Απόφαση παράτασης πληρωμής ενοικίων καλλιεργήσιμης γης, λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

22. Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της τ.κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

23. Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της τ.κ. Φαναρίου
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

24. Έγκριση της 1/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα
Εισηγητής: Ρούσσα Ελένη

25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -Η/Μ» (Α.Μ.20/12)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

26. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 06/13)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

27. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου για υπογραφή σύμβασης αγοράς οικοπέδου στην Δ.Κ Μαυρομματίου
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

28. Εξέταση αίτησης κας Μητρούση Ελισσάβετ για τοποθέτηση σήμανσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον οικισμό Μουζακίου
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

29. Εξέταση αίτησης συλλόγου διδασκόντων 2ου Δημ. Σχολείου Μουζακίου για πεζοδρόμηση της οδού Φιλίας στην πόλη του Μουζακίου για συγκεκριμένες ώρες
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

30. Ανάκληση απόφασης ανάθεσης υλοποίησης έργου στην Τ.Κ Αγίου Ακακίου που ανατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 171/1987
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 13/15)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

32. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων έργων
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Α.Α.Τ.Π. 48/16
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή

34. Εξέταση αίτησης κ. Γεωργίου Καραίσκου
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑTotal
0
Shares