Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 185/2016 Α.Δ.Σ. με την οποία επικαιροποιήθηκαν/προσαρμόστηκαν οι επιτροπές έτους 2016 στο  νέο νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ” (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επανακαθορισμό τρόπου εκτέλεσης έργων βάσει του Ν.4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου και καθορισμό της αμοιβής του με σκοπό τη μελέτη και τον εν γένει χειρισμό ενστάσεων για το έργο «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα». (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής λόγω παραίτησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο «Παυσιλυπούπολη 2016-2017». (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Καρακώστα Ιωάννη του Αποστόλου για χρόνο δημιουργίας οικοπέδου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Οικονόμου Γεωργίας του Κωνσταντίνου για χρόνο δημιουργίας οικοπέδου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Θέου Απόστολου του Ιωάννη για μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Πατσιούρα Λάμπρου του Πέτρου για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Στεργιόπουλος 
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Αγώνας Βόλεϊ Νεανίδων Γ.Σ. Μουζακίου - Άθλεση Λάρισας

Επόμενο άρθρο

Σε συγκινησιακό κλίμα η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στην Οξυά