Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 26η Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1 Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2014-2019
Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2 Έγκριση διαδικασιών κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019
Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

4 Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

5 Ανανέωση μίσθωσης Κατ/των ΤΚ Μουζακίου
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

6 Περί διάθεσης χώρου στο ΕΠΑΛ στην ΤΚ Μουζακίου
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

7 Λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση χώρου στην ΤΚ Μουζακίου για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια της Εμπροπανήγυρης 2015
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

8 Γνωμοδότηση ΔΣ περί απαγόρευσης βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Βατσουνιάς
Εισηγητής: Φούντας Γεώργιος

9 Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Διενέργειας Προσωρινής οροθέτησης μεταξύ δημοσίου δάσους Ελληνοπύργου και του Συνδιακατεχόμενου δάσους Μαυρομματίου και μεταξύ δημοσίου δάσους Ελληνοπύργου και του Διακατεχόμενου δάσους Αγίου Γεωργίου.
Εισηγητής: Φούντας Γεώργιος

10 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ- ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

11 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ.03/06)
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

12 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 38/09).
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

13 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ»
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

14 Έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» (Α.Μ 15/15)
Εισηγητής: Τζιβέλης Απόστολος

Total
0
Shares
Previous Article

Βραδιά γλεντιού με την Ιωάννα Λεγάκη απόψε στο Μουζάκι

Next Article

Στο πρόγραμμα ROMED 2 ο Δήμος Καρδίτσας


Total
0
Share