Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την 26η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου “Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου” (Α.Μ.:16/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση έκτασης για την εγκατάσταση μετρητή για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής στην Τ.Κ. Πεζούλας (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια α) αυτοκινήτου 4Χ4 και β) αλατοδιανομέα. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων των Τ.Κ. του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Σταυρός της Τ.Κ. Κερασέας. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών συνδιοργανώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών επιτροπών. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 117/2016 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά  με αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας σχετικά με απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των κ.κ. Τσίτρα-Παπαδημητρίου Παναγιώτας και Τσίτρα-Τοπάλογλου Γλυκερίας του Χαραλάμπους  για βεβαίωση χρόνου δημιουργίας οικοπέδου. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κ. Καραγεώργου Παναγιώτη. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος )
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Ανυφαντή Χρυσάνθης και λοιπών για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Κουτρομάνου Δημήτριου του Ευαγγέλου για μετατόπιση στύλου ηλεκτροδότησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου σχετικά με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Νικολάου Ελευθέριου του Αποστόλου σχετικά με διαμόρφωση οδού. (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς ΣτεργιόπουλοςTotal
0
Shares