Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» και υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών σε οικισμούς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» και υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επιβράχωση κοίτης παραλίμνιας περιοχής» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Φυλακτής» (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής προεκτίμησης ζημιών που αφορά στην επίταξη ακινήτων στον Άγιο Αθανάσιο της Τ.Κ. Λαμπερού και στην Τ.Κ. Κρυονερίου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση συμβάσεων λόγω αλλαγής ΦΠΑ (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την περίοδο 2014-2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά έγκριση της «Έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την περίοδο 2014-2019» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση ή μη συγκατάθεσης για εργασίες αναδάσωσης ή δάσωσης στη θέση «Αρμύρες» του Δημοτικού Δάσους της Τ.Κ. Κερασέας. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση-συμπλήρωση της 10/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών-μεταφορών) για το έτος 2016 στη έγκριση υπηρεσιών, μεταφορών και στον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης αυτών. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος )
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τη Λαογραφική Εταιρία Μουσικών και Χορευτικών Μελετών «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ» και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας του 33ου Πολιτιστικού Ανταμώματος. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση του 34ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσας «Νικόλαος Πλαστήρας» για ορισμένου χρόνου παραχώρηση γηπέδου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου για πραγματοποίηση εκδήλωσης. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας μουσικής στην εταιρία με την επωνυμία ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με εκπρόσωπο την κ. Ζευγαρά Γεωργία-Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μπαλατσούκα Ιωάννη του Θεοδώρου στον οικισμό Νεράιδα της Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μαλέτσικα Ιωάννη του Αντωνίου στην Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Στεργιόπουλος 
Total
0
Shares