Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Καφετέρια» στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού. (Εισηγητής: κ. Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος του Συνδέσμου)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ» (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοιχία αντιστήριξης σε δημοτική κοινόχρηστη έκταση που συνορεύει με τον Ξενώνα Φυλακτής. (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ» (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ» και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκπτωση ή μη του αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης των εργασιών «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού» (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 26/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση από το Δήμο του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού επιχορηγήσεων κάλυψης εκλογικών αποζημιώσεων υπαλλήλων του Δήμου έτους 2015. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση-συμπλήρωση της 16/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κλπ. για το έτος 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της 8/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, την έγκριση προμηθειών και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής τους. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Βλάχου Πολυξένης του Ιωάννη στην Τ.Κ. Μοσχάτου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας μουσικής στην κ. Κορομπίλια Σταυρούλα του Βασιλείου (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου «Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας» (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζαρκάδα Αναστάσιου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Στεργιόπουλος 
Total
0
Shares