Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την Τετάρτη 27η Ιανουαρίου 2016 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1 Έγκριση της 68/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ
Εισηγητής: Ρούσσα Ελένη

2 Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2015
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

3 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

4 Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών (6124)
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

5 Διαγραφή χρεών
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

6 Μείωση μισθωμάτων
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

7 Ανανέωση μίσθωσης καταστημάτων
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

8 Λύση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στην ΤΚ Μαυρομματίου
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

9 Τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

10 Επιχορήγηση ΔΗΚΕΔΗΜ
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

11 Έγκριση εκδηλώσεων- Ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής : Φροξυλιάς Βάιος

12 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

13 Συμμετοχή του Δήμου στην AGROTIKA 2016
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

14 Ρύθμιση αρδευτικών θεμάτων – πρόσληψη υδρονομέων
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

15 Περί χορήγησης άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

16 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

17 Παράταση μίσθωσης αγροτεμαχίου ΤΚ Φαναρίου για το πρόγραμμα Νιτρορύπανσης
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

18 Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015
Εισηγητής : Τζιβέλης Απόστολος

19 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μουζακίου στο κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της ΠΕ Καρδίτσας
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

20 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Αγναντερού»
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

21 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης – πεζοδρομίου στον Άγιο Στέφανο»
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

22 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου ΕΠΑΛ Μουζακίου»
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

23 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΪΚΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ”ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ” ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Α.Μ. 07/13)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

24 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Ελληνοπύργου»
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

25 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων –Η/Μ»
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

26 Παραλαβή Στατικής Μελέτης για την έκδοση οικοδομικής άδειας των αποδυτηρίων του Αθλητικού γηπέδου Ριζοβουνίου»
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

27 Παραλαβή Στατικής Μελέτης για την έκδοση οικοδομικής άδειας των αποδυτηρίων του Αθλητικού γηπέδου Κρανιάς»
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

Κοινοποίηση:
1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
4) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Κοπή πίτας από την Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς στο Μουζάκι

Επόμενο άρθρο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων