Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμφώνου συνεργασίας Δήμων Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων (Δήμοι: Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας και Δήμος Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας). (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου – Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1». (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (Εισηγητής: κος Παΐσης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Εσωτερική οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων» (Εισηγητής: Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού, ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Παΐσης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 156/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου «Διασύνδεση περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των 8/2019 και 10/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ». (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης επιΝΟΗΣΗ»)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 182/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη δημιουργία πολυθεματικού πάρκου στη θέση «Σταυρός» Κερασιάς – Κρυονερίου και θεματικού πάρκου ιστορικής μνήμης στη θέση «Στεφάνι» της Τ.Κ. Μορφοβουνίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ) μέσω υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud). (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Μοσχάτου. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αιρετών. Τροποποίηση της 169/2019 απόφασης του Δ.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2020-2021. (Εισηγητής: Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69, 266 και 267 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς

Total
0
Shares
Previous Article

Διευκρινίσεις για τις προσλήψεις της 3Κ σε Δήμους από το Υπουργείο Εργασίας

Next Article

Βόλεϊ Γυναικών: ΓΣ Μουζακίου - Άμιλλα Τρικάλων - Κλειστό Γυμναστήριο Μουζακίου - Σάββατο 23/11 6μ.μ.


Total
0
Share