Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.
  (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων δύο ατόμων στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο του μητρώου παγίων.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη διερεύνηση σύναψης σύμβασης με την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία πάρκου στη είσοδο στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στον Σύνδεσμο με την επωνυμία ¨Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)¨, με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨, που αφορά στην ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨, και έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου.
  (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος )
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1».
  (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 2η τροποποίηση της 4333/13-11-1997 (ΦΕΚ 1086/Β/05-12-1997) συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας συστάδων Τ.Κ. Φυλακτής «συστάδες 11γ-13α-14»
  (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού αξίας αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Κρυονερίου.
  (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Στεργιόπουλος Θωμάς

Total
0
Shares
Previous Article
ΑΣ Καρδίτσας

Δεύτερο ρεπό για τον Α.Σ.Κ. που βλέπει το μεγάλο ματς του επόμενου Σαββάτου

Next Article

Όλα έτοιμα για τη Γιορτή Τσίπουρου στη Ρεντίνα


Total
0
Share