Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Δημαρχείο του Δήμου, την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και ορισμό επιτροπής παραλαβής.
  (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών που αφορούν μετατοπίσεις- επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού.
  (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)


 3. Συζήτηση- ενημέρωση σχετικά με την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
  (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)


 4. Συζήτηση- ενημέρωση και λήψη απόφασης σε σχέση με την 113/19-06-2018 απόφαση δημοτικού συμβούλιου που αφορά στην απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (live streaming).
  (Εισηγητής: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτικός Σύμβουλος)


 5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης του Δήμου προς την επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 32632006 για την χορήγηση των πρακτικών της συνεδρίασης σε σχέση με τις κατασκηνώσεις Νεράιδας.
  (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019
  (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με την Κ.Ε.Δ.Ε. και το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες διήμερου συνεδρίου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα με θέμα: “Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού. Εθνική Ευθύνη-Κοινωνική Ανάγκη”
  (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)


 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2019.
  (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)


 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής.
  (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)


 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019.
  (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστου Όλγα
Total
0
Shares
Previous Article

Ετήσια συνεστίαση-κοπή πίτας του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας

Next Article
Συμμετοχή των Δρυάδων εν Πλώ στα Dare Social Awards 2019

Συμμετοχή των Δρυάδων εν Πλώ στα Dare Social Awards 2019


Total
0
Share