Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα για το οικον. έτος 2019.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 5ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 6ο: Ένταξη του Δήμου Αργιθέας στο πρόγραμμα HOPEgenesis- Αιγίδα Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της ΔΕΗ ανανεώσιμες Α.Ε.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 8ο: Αιτήματα φορέων και δημοτών:

α. Για συντήρηση του παλαιού νερόμυλου και της Δριστέλας στην Γκούρα κ.τ.λ.

β. Για επιχωμάτωση και αντιπλημμυρική προστασία του αγωγού ύδρευσης του Μοναστηριού στο Κατούσι.

γ. Μονοπάτι Πετροχωρίου

δ. Ύδρευση σε Τυρολόγο Πετρίλου

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Ανθηρό την 02αν Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του σχεδίου προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ. Δήμου Αργιθέας οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο: Κατάρτιση – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Ο Δήμαρχος
Λάμπρος Τσιβόλας


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Ανθηρό την 02αν Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση των αριθ. 239 /2018 αποφάσεων Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1. εδάφιο δ΄ Ν. 3852 /
2010».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας”.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ. Κουμπουριανών”.

Θέμα 4ο: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση ειδικής πρόσκλησης αναδόχου έργου.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣTotal
0
Shares