Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Αποκατάσταση Αποχέτευσης Φυλακτής» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτής» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατολισθητική προστασία Νεοχωρίου» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα Κερασιάς» (Α.Μ. 4/2016) (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργο Ύδρευσης Πεζούλας» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση μελέτης με θέμα «Μελέτη Οδοποιϊας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. πρωτ. 725 π.έ/03-08-2018 και 600 π.έ/03-08-2018 αποφάσεων του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν αιτήσεων θεραπείας που ασκήθηκαν από την εταιρία «ΕΡΓ.ΗΛ A.T.E.» (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2229/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 186/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Γ’ κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων για τον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.” και δ.τ. “Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.” σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 4555/2018. (Εισηγήτρια; Κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης “επιΝΟΗΣΗ” με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018» (Εισηγητής: κος Γώγουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης “επιΝΟΗΣΗ” (Εισηγητής: κος Γώγουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου. (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της 113/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα την απευθείας μετάδοση μέσω του διαδικτύου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα δημοτών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστου Όλγα 
Total
0
Shares
Previous Article

Ποδηλατάδα στην Καρδίτσα για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Next Article

Α' ΕΠΣΚ: Πρεμιέρα με σούπερ ντέρμπι για ΑΟ Αγναντερό και ΑΟ Κρανέας


Total
0
Share