Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λίμνης Πλαστήρα

<

.

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ» (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017-2020» (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2017). (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών για το έτος 2018. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ. – Στοχοθεσία) έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «”ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ». (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστου Όλγα 


Total
0
Shares
Previous Article

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 2 Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας

Next Article

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας με τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ


Total
0
Share