Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95, 96 και 217 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 23-2-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30‘ μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ”

  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Παυσιλύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Total
0
Shares