Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (19-11-2015).

2. Ενημέρωση-Ανακοινώσεις – Ενέργειες κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη 3η Διεθνή Έκθεση τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO GREECE» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Μαρτίου 2016 στο METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα.
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

5. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥTotal
0
Shares