Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, σύμφωνα με το άρθρο 163 Ν.3463/06, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του ΟΙΚ. έτους 2019
    Εισηγητής: Αντιδ. Πούπης Νικόλαος

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν.3463/06, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

  1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
    Εισηγητής: Δήμαρχος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
laiki syspeirosh thessalias

Όχι στην ΚΥΑ που προωθεί ιδιωτικοποιήσεις αρμοδιοτήτων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Επόμενο άρθρο
Επιμελητήριο Καρδίτσας

Επιμελητήριο Καρδίτσας: Ενημερωτική εκδήλωση «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»