Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρδίτσας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας στις 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
  (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής πρόσθετης επιχορήγησης στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ)
  (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής πρόσθετης ετήσιας εισφοράς στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας
  (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση πέντε (5) συμβάσεων εργαζομένων με εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας»
  (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση τεσσάρων (4) συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του ∆ήµου Καρδίτσας»
  (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίων Π.Ο.Ε στο Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καρδίτσας
  (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικoύ καταστήματος “Εστία φιλοξενίας – χώρος εστίασης” στην Κοινότητα Αμαράντου της ΔΕ Ιτάμου
  (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για την μετατροπή ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 35.70μ2 που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜ.)
  (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για την μετατροπή ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 35.70μ2 που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (ΚΟΚΚΙΝΟΥ Μ.)
  (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση δύο (2) θέσεων στάσιμου εμπορίου επί της οδού Ταυρωπού στον “Υδατόπυργο”
  (εισ: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)


Total
0
Shares
Previous Article
Πωλείται αγροτεμάχιο 14 στρεμμάτων σε τιμή ευκαιρίας στην Πορτή

Πωλείται αγροτεμάχιο 14 στρεμμάτων σε τιμή ευκαιρίας στην Πορτή

Next Article
Β' Εθνική Μπάσκετ: Αναγέννηση Καρδίτσας - Αίολος/Γόμφοι 43-62

Β' Εθνική Μπάσκετ: Αναγέννηση Καρδίτσας - Αίολος/Γόμφοι 43-62Total
0
Share