Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύστασης επιτροπής τουρισμού
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης


2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσκληση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2021-2022, στο Δήμο Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης


3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία


4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία


5.Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία


6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία


7.Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή γνωμοδότησης (απόψεις) επί της Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 40,00 MW, στη Τ.Κ. Λαζαρίνας Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης


8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό συνεργείου για τον καθαρισμό τόσο του κτιρίου, όσο και του περιβάλλοντα χώρου του ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ”(Λεπτοκαρυά)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία


9.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας ΙωάννηςTotal
4
Shares
Previous Article
Ανανέωσε με τον ΓΣ Μουζακίου & Περιχώρων «Γ. Πασιαλής» ο Δημήτρης Ελευθερίου

Ανανέωσε με τον ΓΣ Μουζακίου & Περιχώρων «Γ. Πασιαλής» ο Δημήτρης Ελευθερίου

Next Article
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ συνεισφέρει στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Βατσουνιάς

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ συνεισφέρει στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της ΒατσουνιάςTotal
4
Share