Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αργιθέας Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα οποίοι, δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Τα θέματα της συνεδρίασης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή καθορισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου για το έτος 2023

Θέμα 2ο: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2023
Total
0
Shares