Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρες 12:00μ. και 13:00 μ.μ. αντίστοιχα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 26 – 08 – 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ


Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  26-08-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2653  / 22 – 08 – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 8η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Μεσοβουνίου και Καρυάς
Θέμα:  3ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Αργιθέας
Θέμα:  4ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών (Α.Μ. 11/2022)
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων
Θέμα:  6ο Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 26-8-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ


Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 26-8-2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2657 / 22-8-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Θέμα:  1ο 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη   απόφασης περί αποδοχής Πρόσκληση συμμετοχής του  Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση εν μέρη την αριθ. 88/2018 Α.Δ.Σ. με Θέμα «  Αίτηση Πανελλήνιου Συνδέσμου Βραγκιανιτών Καρδίτσας για παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Σχολείων Βραγκιανών και Ρογκίων Δ.Ε. Αχελώου  για πολιτιστικές εκδηλώσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Μπαράκου Δημητρίου  του Χρήστου   για  χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Λεοντίτου  Τ.Κ. Λεοντίτου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ.   Τσιατσιάνης Ηλίας
Total
0
Shares