Συνεδριάζει διά περιφοράς το ΔΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Συνεδριάζει διά περιφοράς το ΔΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 μ. και ώρα λήξης 14:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά υπολοίπου λήμματος Δημοτικού δάσους Μοσχάτου.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος Δημοτικού δάσους Κερασιάς.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 4. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος Διακατεχόμενου δάσους Λαμπερού.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προμήθειας συσκευής και πραγματοποίησης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών του Δήμου με την Εθνική Τράπεζα.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή λογαριασμών του Δήμου από την Εθνική Τράπεζα.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων σε χρήμα.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

Παρακαλούμε όπως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvoulio@0847.syzefxis.gov.gr, με τηλεομοιοτυπία στο 2441095360, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο ή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Για τα θέματα θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισηγήσεις και σχετικά έγγραφα για την ενημέρωσή σας. Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς αυτά. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους μόνο εφόσον τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τυχόν αφορούν στην Τοπική τους Κοινότητα.

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς

Total
0
Shares
Previous Article

Θύμησες ... αναμένοντας τα κάλαντα του 2021! Ευχές του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Καραγκούνα

Next Article

Snack Bar «Η ΦΛΟΓΑ» στο Μουζάκι


Total
0
Share