Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας – Τα θέματα

Δήμος Αργιθέας

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας – Τα θέματα

Δια περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί  η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Πέμπτη 30-12-2021 και ώρα 12:00μ., στο ΑΝΘΗΡΟ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Αίτηση διάλυσης της Σύμβασης Κατασκευής του έργου «Βελτίωση δρόμου προς Μοναστήρι Γενέσεως Της Θεοτόκου στη Τ.Κ. Βλασίου» σύμφωνα με το άρθρο 161 του νόμου 4412/16
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας  «Καθαρισμός δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου για το έτος 2021».
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2021».
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας για το έτος 2021».
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητα ς Αχελώου για το έτος 2021».
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της προμήθειας  «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2021».
Θέμα:  7ο Περί διατύπωσης απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικων χαρων για την αναβάθμιση και διαμόρφωση επτά (7) παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας”
Θέμα:  8ο Έγκριση μελέτης του έργου: Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Τ.Κ Πετρίλου (Οικ. Βασιλάδες) και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
Θέμα:  9ο Έγκριση μελέτης του έργου: Πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή λιθοδομών στη θέση ‘’Χωμένη΄΄ του Δ.Δ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Αργιθεας» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για την παράταση προθεσμίας του έργου:  «Διάνοιξη δρόμου προς οικισμό Παλιοχωραφα» της Τ.Κ. Βραγκάδων του Δήμου Αργιθέας»
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για έγκριση μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων για το 2022 και έγκριση των όρων διακήρυξης της προμηθειας
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2022, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2022.Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Υγειονομικών σε αναστολή του ΓΝ Καρδίτσας - Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Νέος εξοπλισμός στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας για περιστατικά covid-19

Επόμενο άρθρο
Ξεκινούν μέσα στο 2022 τα έργα ηλεκτροκίνησης στο θεσσαλικό σιδηρόδρομο

Ξεκινούν μέσα στο 2022 τα έργα ηλεκτροκίνησης στο θεσσαλικό σιδηρόδρομο - Συνάντηση Περιφερειάρχη & Βουλευτών με τον Υφυπουργό Μεταφορών