Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00

Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 - Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Επιμελητήριο Καρδίτσας: Ημερίδα για την δημόσια εκτέλεση μουσικής από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης - Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 - Επιμελητήριο Καρδίτσας: Άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «ΝΤΑΝΙΕΛ» - Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από πλημμύρες - Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην 87η Δ.Ε.Θ. - Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Ειδική εκδήλωση με θέμα την Πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου και την προστασία των στεγασμένων επιχειρήσεων - Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Σ Ε    Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Παρακαλείστε όπως στις 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, να συμμετάσχετε, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης  (24-10-2023).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας Οικονομικού Έτους 2022.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση ισολογισμού, κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα και έκθεση διαχείρισης  και φύλλο ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή  χρήσης 2022.

Εισηγητές: Λάμπρος Αθανασόπουλος Εκπρόσωπος Εταιρείας ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί

                   Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.

              Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για το έτος 2024.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα μερίσματα χρήσης 2022 της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης για εργασίες αποξήλωσης της καμένης καπναποθήκης και απομάκρυνσης των καμένων υλικών από το χώρο των καπναποθηκών Καρδίτσας.

       Εισηγητής : Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για κάλυψη μέρους του κόστους των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Σύλλογος.

 Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Σοφάδων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για κάλυψη πάγιων εξόδων του Συλλόγου και για παροχή βοήθειας σε πλημμυροπαθείς.

    Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ε.) Νομού Καρδίτσας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Σύλλογο.

       Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ για χορηγία του Επιμελητηρίου στην εκδήλωση «Hackathon -διαγωνισμός ιδεών»  που θα πραγματοποιηθεί στις 10/12/2023 στην Καρδίτσα.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορηγία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στους αγώνες καλαθοσφαίρισης «26ο ALL STAR GAME» που θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» στην Καρδίτσα στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2023.

       Εισηγητής : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεά χρηματικού ποσού σε ευαγές ίδρυμα της Καρδίτσας, εις μνήμην του Πρόδρομου Εκίζογλου, πατέρα του Β΄ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Σαράντη Εκίζογλου, σε υλοποίηση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την αριθ. 14/22-11-2023 Απόφαση του Δ.Σ.  του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Εισηγητής :  Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης για την παράθεση ενός γεύματος και δύο δείπνων, καθώς επίσης και την προσφορά αναψυκτικών, καφέδων, νερών κ.τ.λ., στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας του Επιμελητηρίου στις 30/11/2023 στην Καρδίτσα, σε συνεργασία με την Επιτροπή «Πνευματικών Δικαιωμάτων» της Κ.Ε.Ε.Ε. και τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΣΔ Είσπραξης Πνευματικών δικαιωμάτων  « ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» και συγγενικών δικαιωμάτων «GEA»  για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης.

Εισηγητής : Γεώργιος Ντενίσης , μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε τοπικά Μ.Μ.Ε. της πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για την ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή «Πνευματικών Δικαιωμάτων» στις 30/11/2023 στην Καρδίτσα, για την παρουσίαση της συμφωνίας της Κ.Ε.Ε.Ε. με την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης.

Εισηγητής : Γεώργιος Ντενίσης , μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος κλειδώματος  i lock για την πόρτα της κεντρικής εισόδου του Επιμελητηρίου.

Εισηγητής : Ευριπίδης Παπουτσής , Γεν. Γραμματέας του Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στην Πολωνία από το Επιμελητήριο Καρδίτσας το έτος 2024.

Εισηγητής : Πέτρος Παπαδάκος , μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης η οποία θα σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο σε υλοποίηση απόφασης του Π.Ε.Σ.Θ., με θέμα τη στήριξη πυρόπληκτων ή πλημμυροπαθών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Εισηγητής :  Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση, ενημέρωση, λήψη απόφασης με την μορφή ψηφίσματος, σχετικά με τη θέση του ΕΒΕ, στο περιεχόμενο του νέου προς διαβούλευση, φορολογικού νομοσχεδίου.

Εισηγητής : Γεώργιος Κατσίκης , μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

 1. Διάφορα.

 Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Total
0
Shares
Previous Article
slide TSIPOYRADIKA BOLOU

«Τα τσιπουράδικα του Βόλου» είναι το νέο τουριστικό έντυπο του Δήμου Βόλου για την προώθηση της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας

Next Article
Kouretas Dimitrios

Δημήτρης Κουρέτας: Οι θεσσαλοί χρειάζονται απαντήσεις, όχι φιέστες

Related Posts

Δ. Τρικκαίων - Gilead Sciences Ελλάς: Συνάντηση και ευχαριστίες για τη μεγάλη προσφορά της εταιρείας σε πλημμυροπαθείς
Διαβάστε περισσότερα

Δ. Τρικκαίων – Gilead Sciences Ελλάς: Συνάντηση και ευχαριστίες για τη μεγάλη προσφορά της εταιρείας σε πλημμυροπαθείς

Ο κ. Σακκάς αναφέρθηκε και περιέγραψε αναλυτικά, ολόκληρο το φάσμα των ενεργειών, δράσεων, πρωτοβουλιών, συνεργασιών και έργων