Συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

14η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 σας παρακαλούμε όπως την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 προσέλθετε στο Δημαρχείο Καρδίτσας (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση 14/2020 του συμβουλίου της Κοινότητας Καρδίτσας, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ:

1ο.  Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με έναρξη διαδικασίας τροποποίησης για καλύτερη διευθέτηση οικοδομικών γραμμών μεταξύ των οτ 446-440 στην οδό Μακρυγιάννη.(εισ. : Φ. Μούστου)

2ο.  Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα σημειακής διορθώσης στο ΓΠΣ Καρδίτσας στο λεκτικό των περιοχών ΠΕΠ-4 και ΠΕΠΔ εθνικών επαρχιακών οδών για τις ΑΠΕ.(εισ. : Φ. Μούστου) 

3ο. Συζήτηση & λήψη γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την μόνιμη μείωση του ορίου ταχύτητας στην πόλη της Καρδίτσας στα 30 χλμ/ώρα. (εισ. : Ναταλία Τζέλλου)

4ο.  Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά  για την ιδιοκτησία του ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΚΩΝ. . (εισ.: Γ. Ζαρακότας) 

5ο. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά  για την ιδιοκτησία του ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΚΩΝ. . (εισ.: Γ. Ζαρακότας) 

6ο. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά  για την ιδιοκτησία της  ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ. .(εισ.: Γ. Ζαρακότας)

7ο. Συζήτηση & λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  νομού Καρδίτσας, με την οποία ζητούν παραχώρηση Χώρου στην σε μια κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας, προκειμένου να ανεγερθεί ένα μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών.(Θεμα από αναβολή) (εισ.: πρόεδρος Κοινότητας Καρδίτσας)  

8ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινή κατά χρήση παραχώρηση χώρου στο Άλσος Λουμάκη για την διεξαγωγή του 46ου  φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.(Θεμα αναβολής)  (εισ.: πρόεδρος Κοινότητας Καρδίτσας)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποίηση

  1. κκ. Αντιδημάρχους
  2. κκ. Δ/ντές Δ/νσεων Δήμου
  3. κκ. Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου
  4. κ. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Καρδίτσας

Η Πρόεδρος

Της Κοινότητας Καρδίτσας

ΓΙΑΒΑΖΗ – ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ




Total
0
Shares